Увага, сайт працює в тестовому режимі та знаходиться у процесі розробки. Просимо вибачення за можливі неточності.
Меню

Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією фізичної особи-підприємця Кобельник Тетяни Миколаївни, надалі – «Продавець» укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого в інтернет-магазині: www.frutexworld.com. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору.

1.ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1.У цій оферті наведені нижче терміни мають таке значення:

- «Публічна оферта» (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті;

- «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.;

- «Товар» - фруктові та / або овочеві чіпси;

-«Продавець» - фізична особа-підприємець, яка за відповідну винагороду продає Покупцю Товар представлений в інтернет-магазиніі. В контексті даного Договору Продавцем є фізична особа-підприємець Кобельник Тетяна Миколаївна (РНОКПП:3033824360), має наступні реквізити: Україна, 08153, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Боярка, вулиця Білогородська, будинок 134, ГУРТ;
п/р UA263348510000000026005143944 в АТ "ПУМБ"

- «Покупець» - фізична особа, юридична особа, або фізична особа-підприємець, яка здійснює замовлення та оплату Товару грошовими коштами і є набувачем товару;

- «Третя особа-перевізник» - юридична особа, яка здійснює доставку Товару від Продавця до Покупця;

- «Інтернет-магазин» - засіб для реалізації Товару шляхом здійснення електронного правочину. В контексті даного Договору інтернет-магазин Продавця знаходиться за наступною адресою в мережі Інтернет: www.frutexworld.com.

- «Акцепт» - згода прийняти умови, що містяться у пропозиції укласти договір.

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується прийняти і оплатити Товар на умовах, визначених в цьому Договорі;
2.2.
Відповідно до умов цього Договору публічної оферти Акцептом вважається оформлення замовлення в Інтернет-магазині Продавця, та оплата Товару у відповідності до п.6.2. цього Договору

2.3. Продавець та Покупець підтверджують, що цей Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.

3.ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Покупець оформлює Замовлення відповідного Товару в Інтернет-магазині через розділ «Кошик», або за наступним номером телефону: +38 (067) 629-01-77.

3.2.При оформленні Замовлення Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення, а саме:

-ПІБ Покупця, або найменування юридичної особи;

-адреса доставки Товару (адреса поштового відділення, на яке необхідно направити Товар, або адреса Покупця у разі адресної доставки Товару);

-контактний номер телефону;

-код за ЄДРПОУ для юридичної особи.

3.3. У разі надання Покупцем неповної, та/або недостовірної інформації, перелік якої визначений в п.3.2. цього Договору, Продавець має право відмовитись від підтвердження Замовлення Покупця;

3.4. Найменування, кількість та артикул обраного Товару визначаються Покупцем в «кошику» Покупця на сайті Інтернет-магазину Продавця;

3.5. Укладаючи цей Договір шляхом оформлення Замовлення Покупець підтверджує, що повністю ознайомлений і згодний з його умовами.

3.6. Склад товару та його загальні характеристики зазначені в Інтернет-магазині Продавця.

4. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Передача Товару Продавцем Покупцю відбувається після надходження від Покупця на поточний рахунок Продавця 100% суми попередньої оплати Товару;

4.2. Оплата вартості Доставки Товару від Продавця до Покупця здійснюється за рахунок Покупця, якщо інше не передбачено Продавцем та Покупцем;

4.3. Вартість доставки залежить від діючих тарифів Третьої особи - перевізника.;

4.4.Продавець не несе відповідальності за строк доставки Замовлення Третьою особою -перевізником;

4.5.При отриманні Товару Покупець зобов'язаний в присутності осіб, відповідальних за доставку Товару перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам.;

4.6.За бажанням Продавця Товар може бути отриманий ним на умовах самовивозу зі складу Продавця..

5.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1.Продавець зобов’язаний:

-виконувати умови цього Договору;

-виконувати Замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;

-передати Покупцю Товар, який вибраний ним на сторінці Інтерент-магазину Продавця, після отримання від Покупця попередньої оплати;

-перевірити якісні і кількісні характеристики Товару перед передачою Покупцю.

5.2.Продавець має право:

- вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку;

5.3.Покупець зобов’язаний:

-своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;
-ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена в
Інтернет-магазині Продавця на сторінці:www.frutexworld.com.
-при отриманні Товару у особи, що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності Товару. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем підпис
ує особа, яка здійснила його доставку Покупцеві.

5.4.Покупець має право:

- оформити Замовлення в Інтернет – магазині Продавця;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

6. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ

6.1. Вартість Товару вказується на сторінках Інтернет-магазину Продавця.

6.2. Покупець оплачує Замовлення в безготівковій формі, на умовах 100% попередньої оплати за наступними банківськими реквізитами: АТ "ПУМБ", рахунок IBAN UA263348510000000026005143944

6.3.Банківські комісії, пов'язані з оплатою Товару сплачуються Покупцем;

6.4. Ціни на Товар можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку, в залежності від кон'юнктури ринку, що впливає на ціни в Інтернет-магазині.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.;

7.2. У разі виникнення спорів, пов'язаних з виконанням цього Договору Сторони вирішуватимуть їх шляхом переговорів;

7.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно чинного законодавства України;

8. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

8.1. Повернення Товару відбувається у відповідності до умов чинного законодавства України.

9.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті Товару, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс- мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, настали після укладення цього Договору, що носять непередбачений і невідворотний характер. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

10.ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправлення повідомлення Продавцю, Замовлення Товару, надсилання рекламних повідомлень і т.д.);

10.2. Власним акцептуванням Договору Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки Замовлень на придбання Товарів, отримання інформації про Замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність інтернет-магазину Продавця. Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцю мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер, тощо;

10.3. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані Покупця в бази даних Продавця (без додаткового повідомлення Покупця), здійснювати їх довічне зберігання, накопичення, оновлення, зміну.